„Ciepłe mieszkanie” – dla mieszkańców budynków wielorodzinnych. Zgłoś się do gminy!

0
246

Jak informuje Urząd Gminy Wińsko, ruszył program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Program ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych. Jak ma to osiągnąć? Poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy.

Program jest skierowany do osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami lokali z założoną księgą wieczystą. Dochód roczny takich osób nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł, musza także posiadać tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, z wyłączeniem najemców lokali.

Program „Ciepłe Mieszkanie” przewiduje dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) na:

– kocioł gazowy kondensacyjny,
– kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
– ogrzewanie elektryczne,
– pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze albo
– podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

– instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
– wymiana okien i drzwi,
– wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Chętni właściciele lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Wińsko, spełniający podane wyżej warunki, proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy. Dzięki temu nastąpi oszacowanie liczby osób zainteresowanych udziałem w Programie.

Nabór właściwych wniosków o dofinansowanie z Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi w przypadku i po otrzymaniu przez Gminę Wińsko dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wstępny wniosek ( do pobrania w linku poniżej) należy złożyć  w Urzędzie Gminy Wińsko Pl. Wolności 2, 56-160 Wińsko, lub w  Gminnym Punkcie „Czystego Powietrza” ul. Kościuszki 5/1A (obok Policji). Można też wysłać skan wypełnionego druku mailem na adres: czystepowietrze@winsko.pl do dnia 30.09.2022 roku.

WSTĘPNA DEKLARACJA – CIEPŁE MIESZKANIE