Działaj Lokalnie z LGD Kraina Łęgów Odrzańskich

0
167
Wystartowała tegoroczna edycja Programu Działaj Lokalnie.
“DZIAŁAJ LOKALNIE” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i przy współpracy z LGD Kraina Łęgów Odrzańskich.

Program wspiera projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. Podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

„Działaj Lokalnie” to jedyny ogólnopolski program, w którym dotacje przyznawane są na poziomie lokalnym. Umożliwia to współpraca z partnerami programu – siecią Ośrodków „Działaj Lokalnie” (ODL). Sieć ODL obejmuje stowarzyszenia oraz fundacje wyłaniane w otwartych konkursach (aktualnie funkcjonuje ponad 60 ODL!). Co roku ODL ogłaszają na swoim terenie lokalne konkursy grantowe. W ramach każdego z nich ODL przyznaje około 10–20 grantów (w kwocie maksymalnie 6000 zł każdy).

Jeśli potrzebujecie dodatkowych informacji lub pomocy w kwestii tzw. papierologii, organizowane są 3 spotkania doradcze w marcu:
12 marca br. godz. 16:30 – biuro LGD w Ścinawie
13 marca br. o godz. 16:30 – Miejska i Gminna Biblioteka publiczna TAMA w Brzegu Dolnym
25 marca br. o godz. 16:30 – Świetlica wiejska w Pęcławiu
Chcesz wziąć udział w takim spotkaniu szkoleniowym? Zarejestruj się wcześniej poprzez formularz internetowy