Dzieci z gminy dostały aż 180 laptopów!

0
239

Gmina Wińsko zakończyła projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR” już na przełomie czerwca i lipca br. Jako pierwsza gmina w powiecie wołowskim rozdała aż 180 laptopów z oprogramowaniem. KAŻDA OSOBA, która zgłosiła chęć skorzystania z programu w naszej gminie (i spełniała kryteria upoważniające do wzięcia udziału) – otrzymała sprzęt komputerowy. Gmina wydała 99,81 % otrzymanych na ten cel pieniędzy. Z tego względu nie będzie przeprowadzany ponowny nabór w celu rozdysponowania niewykorzystanych pieniędzy, ponieważ  – w przeciwieństwie do innych gmin – my wydaliśmy praktycznie wszystkie otrzymane środki finansowe.