IV Nabór wniosków na wsparcie dla pracodawców, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców samozatrudnionych

0
542
Mat. rządowe

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie ogłasza nabór wniosków na formy wsparcia wskazane w Ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020 poz. 568), tj. na:

  1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń w przypadku  spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, wniosek może być złożony przez:
    1. przedsiębiorcę  (art. 15 zzb ustawy);
    2. organizację pozarządową oraz podmiot pożytku publicznego (art. 15 zze ustawy)
  2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (art. 15 zzc ustawy) w przypadku  spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19

TERMIN NABORU

Od 01 czerwca do 14 czerwca 2020 roku (nabór będzie sukcesywnie ponawiany do wyczerpania środków pieniężnych)

Zgodnie z ww. ustawą wnioskodawca składa wniosek do powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

WYMAGANE DOKUMENTY

Dofinansowanie dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
Dofinansowanie dla organizacji pozarządowej lub podmiotu pożytku publicznego
Dofinansowanie dla przedsiębiorcy samozatrudnionego

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADNIA WNIOSKÓW

  • poczta tradycyjna na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie, plac Piastowski 2, 56-100 Wołów;
  • osobisty tj. umieszczenie dokumentów w kopercie zaadresowanej do Powiatowego Urzędu Pracy do skrzynki przed siedzibą urzędu;
  • usługi elektroniczne na praca.gov.pl

DODATKOWE INFORMACJE

Zachęcamy również do zapoznania się z  „Przewodnikiem Antykryzysowym dla Przedsiębiorców” w szczególności od strony 18 do 22.

OSOBY DO KONTAKTU

Pożyczki i jednoosobowe działalności

Natalia Lewandowska – specjalista ds. programów tel. 71 389 10 92 wew. 262
Barbara Kawka – pośrednik pracy – 71 389 10 92 wew. 258

Dofinansowanie do wynagrodzeń dla przedsiębiorców

Anika Borzyńska – pośrednik pracy – stażysta – tel. 71 389 10 92 wew. 258

Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych

Marta Gładysz – pośrednik pracy – tel. 71 389 10 92 wew. 267