Kodeks ruchu drogowego a drogi polne!

0
106

W rolniczej gminie, jak Wińsko, sporo mamy dróg polnych. Zazwyczajj używają ich rolnicy podczas prac polowych, rzadziej użytkownicy quadów czy skuterów. Przyjęło się uważać, że droga polna to wolna amerykanka – rób co chcesz, kierowco… A tymczasem to się niedawno zmieniło…

W 2022 pojawiła się  nowelizacja przepisów kodeksu drogowego. Pojawiła się w niej definicja dróg polnych, i co za tym idzie – precyzyjniejsze przepisy odnośnie zachowania się na takiej drodze.

Zgodnie z definicją droga polna to”droga z jezdnią o nawierzchni z gruntu rodzimego lub nasypowego, ulepszonego mechanicznie lub chemicznie, w której wierzchnia warstwa może być wykonana z kruszywa naturalnego, sztucznego lub pochodzącego z recyklingu”.

Kierowcy powinni się więc zastanowić na takiej drodze, czy ma ona status drogi leśnej, prywatnej czy publicznej. Na drogi leśne i prywatne nie wolno wjeżdżać, natomiast na drogach publicznych należy przestrzegać kodeksu drogowego – pojazd musi mieć homologację drogową, być zarejestrowany, posiadać tablice rejestracyjne, aktualny przegląd techniczny i wykupioną polisę OC.

Określono także limity prędkości. W obszarze zabudowanym maksymalna dopuszczalna prędkość to 50 km/h, a na obszarze niezabudowanym – 90 km/h.