Konkurs fotograficzny PCEiPPP Wołów

0
518
Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie organizuje konkurs fotograficzny skierowany do uczniów szkół podstawowych.
Konkurs podzielono na dwie kategorie:
Kategoria I – uczniowie kl. IV – VI szkoły podstawowej
Kategoria II – uczniowie kl. VII-VIII szkoły podstawowej
Przedmiotem prac w konkursie Piękne bo Polskie, czyli jesień w ekoobiektywie powinny być elementy przyrody ożywionej w jej naturalnym stanie – rośliny, zwierzęta oraz naturalne elementy nieożywionej przyrody. Zdjęcia powinny być wykonane na terenie Polski w okresie jesiennym.
Prace powinny być składane w formie wydruku w formacie 15x 21 cm. Oceniane będą tylko zdjęcia wydrukowane lub wywołane wyłącznie na papierze fotograficznym.
Technika wykonania prac jest dowolna.
Tematyka musi być związana z konkursowym hasłem.
Każdy uczestnik może złożyć max. 2 fotografie.
Konkurs trwa od października do grudnia 2023 roku.
Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników.
Prace konkursowe będzie oceniała komisja powołana przez Organizatora.
Spośród nadesłanych prac zostaną wybrane trzy najlepsze fotografie( I, II i III miejsce).
Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni na Gali Laureata.