Konkurs partnerski Krainy Łęgów Odrzańskich!

0
133

Trwa doroczny konkurs partnerstwa NA NAJLEPSZĄ INICJATYWĘ KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH 2023.
TERMIN nadsyłania zgłoszeń upływa 27 listopada!

Celem dorocznego konkursu jest aktywizacja mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju własnych miejscowości, w szczególności poprzez tworzenie wspólnych miejsc rekreacji i wypoczynku, kultywowania tradycji i obyczajów lokalnych oraz szeroko pojętej poprawy jakości życia mieszkańców. Inicjatywy mogą być zgłaszane przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne (Rady sołeckie, rady parafialne itp.) instytucje publiczne (np. jednostka samorządu terytorialnego, szkoła, nadleśnictwo, instytucja kultury, zakład budżetowy lub jednostka organizacyjna itp.) a także osoby fizyczne.

Organizacja, grupa lub osoba, która zwycięży otrzyma zaszczytny tytuł „Inicjatywa Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich 2023”, a także nagrodę w postaci bonu zakupowego o wartości 700 zł. Pozostałe miejsca to nagrody w postaci bonu odpowiednio o wartości 400 i 300 zł.
Konkurs nie wyklucza zgłoszenia inicjatywy własnej organizacji!
W załączeniu przesyłamy regulamin oraz formularz zgłoszeniowy.

Więcej informacji warunki uczestnictwa, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są również na stronie:
https://lgdodra.pl/2023/11/przypominamy-o-dorocznym-konkursie-na-inicjatywe-partnerstwa/