Obrączki na bocianie… nóżki

0
74

Trwa tegoroczna akcja obrączkowania bocianów białych, wspierana przez TAURON Dystrybucję. Spółka od czterech lat pomaga ornitologom w tych działaniach, dzięki czemu udało się zaobrączkować i lepiej poznać ponad 5 tysięcy bocianich piskląt.

Bociany często wybierają słupy energetyczne na miejsce gniazdowania, co utrudnia dostęp badaczom. W celu efektywniejszej pomocy, energetycy z TAURON Dystrybucji, wyposażeni w nowoczesne podnośniki, umożliwiają bezpieczny dostęp do gniazd. Bez ich zaangażowania, wiele gniazd byłoby poza zasięgiem badaczy. Renata Szczepaniak, rzecznik prasowy TAURON Dystrybucji, zaznacza, że infrastruktura energetyczna, mimo zabezpieczeń, nie jest w pełni bezpieczna dla ptaków, i lepiej by było, gdyby gniazdowały w naturalnych miejscach, takich jak drzewa.

Obrączkowanie bocianów odbywa się na przełomie czerwca i lipca, gdy młode ptaki mają około sześciu tygodni. To idealny czas, ponieważ młode bociany jeszcze nie potrafią latać i pozostają nieruchome, gdy zbliża się obcy. Wizyta w gnieździe podczas obrączkowania to okazja do zebrania wielu cennych informacji, takich jak wymiary gniazda i parametry ptaków. Badacze także usuwają z gniazd niebezpieczne materiały.

Obrączkowanie jest najskuteczniejszą metodą badania ptaków, pozwalającą na uzyskanie szczegółowych informacji o każdym osobniku i całej populacji. Każdy bocian otrzymuje unikatowy numer, który pozwala śledzić jego życie i migracje. Dr Kazimierz Walasz z Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego podkreśla, że dzięki wsparciu energetyków możliwe jest pozyskanie cennych danych statystycznych, weryfikacja kondycji ptaków i udzielenie im pomocy.

Każdy z nas może pomóc w badaniach, obserwując bociany i zgłaszając informacje o zaobrączkowanych ptakach do lokalnych organizacji ornitologicznych lub Stacji Ornitologicznej. Szczegółowe instrukcje znajdują się na stronie www.stornit.gda.pl, gdzie dostępny jest formularz zgłoszeniowy.