Przetarg na remont drogi Konary – Orzeszków

0
163
Powiat Wołowski ogłosił przetarg na remont drogi łączącej Konary
i Orzeszków. Droga 1278D, pomiędzy obiema miejscowościami,
biegnąca przez las, to kolejna z dróg na terenie gminy Wińsko,
która uzyska nowe oblicze dzięki zaangażowaniu i pracy naszych
radnych gminnych i pani wójt.
Przedsięwzięcie będzie dofinansowane z programu Polski Ład.
Rządowa dopłata to 95 %, a pozostałe 5 % udziału powiatu zostanie
sfinansowane przez gminę Wińsko. Na ostatnim zebraniu Rady Gminy
przegłosowano udział finansowy gminy w tym remoncie. Z kolei  Powiat
Wołowski, który powinien zaangażować swoje środki w dopłatę do
remontu, wyraził zgodę na przekazanie na rzecz Wińska niektórych
nieruchomości powiatowych na terenie naszej gminy. W
efekcie zmniejszy to koszt udziału w remoncie, pokrytego przez
gminę. Taka forma współpracy – powiat plus jedna gmina, upraszcza
starania Wińska o niezbędne prace drogowe, a jednocześnie może
być przykładem dla innych gmin naszego powiatu, jak wspólnie ze
starostwem działać dla dobra swoich mieszkańców!