Są pieniądze dla osób niepełnosprawnych, które chcą otworzyć działalność. Nawet 70 tys. zł!

0
472
www.pixabay.com

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nabór wniosków na dotacje odbędzie się w terminie:

Od 06.07.2020 r.  Do 07.08.2020 r.

Maksymalna kwota o jaką można wnioskować wynosi 70 tys. zł

Wnioski wraz z kompletem załączników należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie (pok.47).

Wnioski, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski będą rozpatrywane po zakończeniu terminu naboru.

(źródło: www.wolow.praca.gov.pl)