Skażenie na Odrze!

0
415

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Polski Związek Wędkarski informują i ostrzegają, aby zachować szczególną ostrożność w związku z prawdopodobnym skażeniem wód Odry.

Od dłuższego czasu pojawiają się alarmujące informacje o tonach śniętych ryb. Przeprowadzone dotąd badania wykazały, że masowe śnięcie ryb nie jest efektem naturalnego procesu, lecz wlania do Odry (prawdopodobnie w okolicach Kędzierzyna – Koźla) toksycznej substancji.
Obecnie zaleca się unikanie kontaktu z wodą z rzeki, absolutne powstrzymanie się od łowienia i spożywania ryb złowionych w Odrze, a także ostrożność w spacerach nad Odrą. Najlepiej nie dotykać lustra wody. Przy spacerach ze zwięrzętami nie wolno pozwolić im na kontakt z wodą.

WIOŚ we Wrocławiu wydał komunikat, w którym informuje:

„chromatograficzna analiza jakościowa prób pobranych 28.07.2022 r. wykazała z ponad 80 % prawdopodobieństwem występowanie we wszystkich trzech badanych próbkach wody obecność pochodnych węglowodorów cyklicznych oraz aromatycznych. W dwóch punktach: śluza Lipki oraz w Oławie, stwierdzono z ponad 80 % prawdopodobieństwem występowanie mezytylenu (1,3,5,- trimetylobenzen), substancji o działaniu toksycznym na organizmy wodne. Nie stwierdzono mezytylenu w punkcie w m. Łany (punkt najdalej położony na kierunku przepływu Odry).

Zanieczyszczenie wody jak i śnięte ryby w Odrze występowały od jazu Lipki, co wskazuje, że źródła zanieczyszczenia należy identyfikować na wcześniejszych odcinkach Odry (przed granicą województwa dolnośląskiego).”