Wielki Czwartek – początek Triduum Paschalnego

0
236

Rozpoczynają się obchody najważniejszego wydarzenia katolickiego w całym roku paschalnym – Triduum Paschalne, czyli 3 dni, podczas których obchodzimy pamiątkę męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

W Wielki Czwartek odprawia się mszę Wieczerzy Pańskiej, pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której po raz pierwszy Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje ciało i krew, a następnie podał apostołom oraz nakazał im, by czynili to na jego pamiątkę. To wtedy Chrystus ustanowił dwa sakramenty – kapłaństwo oraz Eucharystię.

Msza Wieczerzy Pańskiej odbiega przebiegiem od zwykłej mszy – nie ma podczas niej błogosławieństwa wiernych i rozesłania, a Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do kaplicy adoracji, do ciemnicy. Liturgia jest kontynuowana w Wielki Piątek.