Wojewódzkie obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lubomierzu

0
130

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ustanowiony przez Sejm RP jako wyraz hołdu dla bohaterów antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Ta walka miała sens nie tylko w wymiarze symbolicznym, ale i realnym, dzięki niej wiele osób zostało pozostawionych przy życiu albo odzyskało wolność. Ta walka miała sens, bo Żołnierze Wyklęci uratowali polską wieś przed sowietyzacją, czyli masową kolektywizacją.

Zapłacili za to wysoką cenę.

Zbiorowość „Żołnierzy Wyklętych” zapłaciła za przywiązanie do tra­dycji niepodległościowej cenę najwyższą spośród wszystkich grup, śro­dowisk walczących o wolną demokratyczną Polskę. To ponad 5 tys. osób skazanych przez sądy wojskowe na kary śmierci, ponad 21 tys. zmarłych i zamordowanych w więzieniach (w tym większość to członkowie konspi­racji). To bliżej nieznana liczba zabitych w trakcie tysięcy pacyfikacji ciąg­nących się przez pierwsze 10 powojennych lat, zamordowanych bez sądu w siedzibach urzędów bezpieczeństwa (około 20 tys.). To ponad 250 tys. osób skazanych na kary więzienia z powodów politycznych, kilkaset tysięcy dalszych zrujnowanych zdrowotnie, ekonomicznie, skazanych na bycie oby­watelami II kategorii w PRL.

Wojewódzkie obchody w tym roku organizowane są w Lubomierzu.

Natomiast wińszczański GOSTiR w najbliższą środę tj.06.03. 2024 r. o godz.9.30  organizuje IX Turniej Pamięci Żołnierzy Wyklętych o Puchar Wójt Gminy Wińsko. W turnieju wezmą udział uczniowie Szkół Podstawowych Gminy Wińsko oraz gościnnie dzieci z Zespolu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Brzegu Dolnym.