Wycinka drzew po nowemu!

0
97

Zmieniły się przepisy dotyczące wycinki drzew. Zgodnie z pierwotnym projektem, planowano zwiększenie o 20 cm obwodu pnia drzewa, które można wyciąć bez pozwolenia. Jednak ten pomysł został wycofany. Obecnie, nowe przepisy dotyczą jedynie składania wniosku o pozwolenie na wycinkę, który został uproszczony i można go składać przez internet od tego roku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, istnieją wyjątki od konieczności posiadania pozwolenia na wycinkę drzew. Na prywatnych posesjach można bez zezwolenia wyciąć drzewa i krzewy należące do gatunków obcych, takich jak bożodrzew gruczołowaty. Nie wymaga się również pozwolenia na wycięcie drzew i krzewów, które są usuwane w celu przywrócenia nieużytkowanych gruntów do użytkowania rolniczego, ani krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 metrów kwadratowych.

Większość przypadków wycinki drzew zależy od obwodu pnia. Obwód pnia mierzy się na wysokości pięciu centymetrów nad gruntem. Zgodnie z obecnymi przepisami, można bez pozwolenia wyciąć:

  • topole, wierzby, klony jesionolistne i klony srebrzyste o obwodzie pnia nieprzekraczającym 80 cm,
  • kasztanowce zwyczajne, robinie akacjowe i platany klonolistne o obwodzie pnia nieprzekraczającym 65 cm,
  • drzewa pozostałych gatunków o obwodzie pnia nieprzekraczającym 50 cm.