Znalazłem dowód osobisty…

0
375

Tak zwykle zaczynają się posty zamieszczone w mediach społecznościowych.

Ktoś znalazł dowód osobisty, prawo jazdy, albo paszport. I co zrobić dalej?

Dowód osobisty, prawo jazdy, paszport

Najpopularniejsza metoda – i często najbardziej skuteczna, to zamieszczenie postu na profilu na facebooku.  Robimy zdjęcie, piszemy w jakiej okolicy znaleźliśmy  czyjąś zgubę… Ale trzeba przy tym pamiętać o pewnych zasadach. W przypadku dokumentów takich jak  dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport, zamieszczając zdjęcie w mediach społecznościowych koniecznie musimy zadbać o zabezpieczenie danych wrażliwych, czyli numeru i serii dokumentu, oraz PESELu. To niezwykle ważne – ponieważ za pomocą tych danych można wyłudzić kredyt, albo dokonać zakupu ratalnego na cudze nazwisko! Dlatego zawsze upewnijcie się, że na zamieszczonym przez was zdjęciu nie ma tych danych!

A co mówią przepisy? Znalezione dokumenty nalezy zanieść na najbliższy posterunek policji, lub do jakiegokolwiek organu administracji publicznej – urzędu gminy, miasta. Jeśli znaleźliśmy dokumenty poza granicami Polski, należy przekazać je do konsulatu RP.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r., poz. 816);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r. poz. 31);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400).