500 plus dla seniora – więcej osób uprawnionych

0
284
Dłonie splecione w uścisku
Źródło gov.pl

Na początku marca 2022r. odbyła się kolejna waloryzacja rent i emerytur. To ważna informacja dla emerytów pobierających dodatkowe świadczenia, np 500 plus dla seniora. Dlaczego? Bo przez to zmienił się próg dochodowy, który uprawnia do pobierania dodatku.

Tzw. potocznie 500 plus dla seniora jest uzależnione od stanu zdrowia oraz miesięcznych dochodów osób ubiegających się o ten dodatek. Mogą je pobierać emeryci i renciści, którzy pobierają zasiłek pielęgnacyjny, ukończyli 75 lat, lub są niezdolni do samodzielnej egzystencji.

Próg dochodowy od 1 marca 2022 r wynosi obecnie 1896,13 złotych. Czyli więcej emerytów może ubiegać się o dodatek.

Pełna kwota świadczenia, 500 zł, przysługuje osobom bez prawa do żadnych świadczeń finansowanych ze świadczeń publicznych, bądź ich łączna suma nie jest wyższa niż 1396,13 zł. Pozostali beneficjenci otrzymują środki zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Czyli osoba otrzymująca 1496,13 zł ( czyli o 100 zł więcej, niż wynosi maksymalny próg dochodowy ) otrzymają zasiłek w wysokości 400 zł.

Wnioskować o zaiłek można przez internet. Mogą też załatwić sprawę członkowie rodzin, gdy stan zdrowia jest przeszkodą w osobistej wizycie we właściwej placówce ZUS lub KRUS.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach ZUS https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/500-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji/2876643