Arcybiskup udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św.

0
807
facebook Archidiecezji Wrocławskiej

Od III Niedzieli Adwentu (13 grudnia 2020 r.) do Niedzieli Chrztu Pańskiego włącznie (10 stycznia 2021 r.) obowiązuje dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. na terenie Archidiecezji Wrocławskiej.

“Działając zgodnie z przepisami Prawa kanonicznego ze względu na dobro duchowe (por. kan. 87 oraz 1245-1248 KPK)udzielam dyspensy na czas od III Niedzieli Adwentu (13 grudnia 2020 roku) do Niedzieli Chrztu Pańskiego włącznie (10 stycznia 2021 roku) od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej i inne dni świąteczne nakazane wiernym Archidiecezji Wrocławskiej i wszystkim przebywającym w tym czasie na jej terenie.” – napisał Józef Kupny, Arcybiskup Diecezji Wrocławskiej.

Tu cała treść dokumentu