Bezpłatne szkolenie dla rolników

0
563

Webinar dedykowany dla Dolnego Śląska odbędzie się w dniu 16 lipca 2021 r. o godzinie 11:00 na platformie Teams. Tematyka będzie obejmować pełen wachlarz informacji istotnych dla mieszkańców wsi, zaprezentowany przez instytucje branży rolniczej takie jak:

ARiMR:

 • Aktualne nabory na dofinansowania dla rolników (między innymi popularne dofinansowanie w ramach działania Modernizacja Gospodarstw Rolnych).

KOWR

 • Najważniejsze uregulowania i aktualności dotyczące obrotu ziemią.

NFOŚiGW:

 • Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb (wapnowanie);
 • Program Agroenergia;
 • Ogólnopolski program usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej;
 • Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest;
 • Program Czyste Powietrze;

KRUS:

 • Działania ustawowe na rzecz osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników
 • Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych: Portal Ekrus,  e-zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej,  e-zaświadczenie
 • Rehabilitacja lecznicza rolników po przebytej chorobie COVID-19

Grupa Azoty:

 • trendy w nawożeniu (ustawodawstwo, klimat, postęp technologiczny)
 • CBJ: badania gleby.

Link do połączenia zostanie opublikowany na naszej stronie www.arimr.gov.pl oraz na profilu FB. Również prześlemy Państwu link na adres poczty email.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Powiatowym w Wołowie z kierownikiem Jerzym Gągolewskim pod numerem tel: 71-394-86-76 lub  naszym Oddziałem Regionalnym – z Panią Justyną Borysewicz pod numerem tel: 71-364-71-18 wewn. 62118