Budżet województwa dolnośląskiego na 2019 rok

3
711

Nadwyżka budżetowa sięgająca niemal 2 milionów złotych, dochody Dolnego Śląska wyższe o ponad 56 mln złotych, zmniejszony o połowę w stosunku do bieżącego roku kredyt. Dziś zarząd województwa na konferencji prasowej zaprezentował projekt budżetu na 2019 rok.

Samorząd będzie miał w przyszłam roku do dyspozycji 1,34 mld złotych. Projekt, który zostanie przedłożony radnym na czwartkowej sesji największe wydatki zakłada na m.in. na transport, wsparcie rozwoju regionalnego, kulturę, edukację i ochronę środowiska.

Tegoroczny budżet to budżet typowo rozwojowy. Wydatki na inwestycje przeznaczymy aż 47 mln zł więcej niż w 2018 roku. Świadczy to m.in. o skali wysiłku, jaki podejmuje samorząd województwa na rzecz rozwoju gospodarczego regionu. Więcej pieniędzy chcemy skierować na transport i rozwój regionalny. Jestem przekonany, że przedstawiony projekt pozwoli na utrzymanie dynamicznego rozwoju Dolnego Śląska i będzie odpowiadał na najpilniejsze potrzeby mieszkańców regionu – wyjaśnia Marszałek Cezary Przybylski.

W porównaniu z ubiegłoroczną uchwałą budżetową wydatki bieżące będą niższe o prawie 40 mln zł. Województwo konsekwentnie redukuje też zadłużenie. Jego wysokość na przyszły rok wyniesie 608 mln złotych. W ostatnich latach zadłużenie Województwa kształtowało się następująco:

• 2014 776 mln zł
• 2015 748 mln zł
• 2016 713 mln zł
• 2017 690 mln zł
• 2018 610 mln zł
• 2019 608 mln zł

Transport

Na projekty drogowe i kolejowe zarząd województwa chce przeznaczyć przeszło 721 mln złotych. To 17 mln złotych więcej niż w ubiegłym roku. Wśród najważniejszych zadań inwestycyjnych w tym obszarze będą między innymi modernizacje dróg wojewódzkich, kontynuacja budowy obwodnic dolnośląskich miast, dotowanie stale rozwijających się przewozów pasażerskich. Zwłaszcza te ostatnie są niezwykle istotne w obliczu konsekwentnego rozwijania oferty kolejowej w naszym regionie. Dolny Śląsk notuje najszybszy wzrost liczby pasażerów kolei w skali całego kraju.

Wrocławska Kolej Aglomeracyjna to dziś kilkaset połączeń kolejowych każdego dnia. Dodatkowo nowoczesny, niskopodłogowy i ekologiczny tabor oraz rewitalizowane linie kolejowe i zagęszczanie siatki połączeń. To wszystko sprawia, że kolej aglomeracyjna nie jest już jedynie planem, ale realną alternatywą komunikacyjną dla mieszkańców regionu.

W ramach budżetu przeznaczonego na infrastrukturę będziemy kontynuować modernizację dróg oraz budowę obwodnic. Ważną inwestycją, która będzie realizowana w przyszłym roku będzie też północny odcinek Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Ponadto planujemy rozbudowę sieci połączeń Kolei Dolnośląskich i komunikacji autobusowej – mówił Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa.

Inwestycje drogowe dla powiatu oławskiego

Na budowę północnego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia zarezerwowano kwotę ponad 87 mln zł. W sumie w wieloletnim planie finansowym na lata 2019-2023 wydatki na transport przekroczą 2,3 miliarda złotych.

Sport i turystyka

– W ramach nowego budżetu będziemy kontynuować programy, które sprawdziły się w ostatnich latach – to przede wszystkim „Dolnośląski Delfinek” i rozbudowa ścieżek rowerowych w regionie. W tym roku we współpracy z samorządami gminnymi udało nam się oddać ok. 250 km tras i jest to jeden z elementów, na których chcemy budować atrakcyjność turystyczną regionu. Poza tym będziemy uczestniczyć w kilku większych imprezach sportowych, a także chcemy zorganizować na Dolnym Śląsku duży mityng lekkoatletyczny. Będziemy również konsekwentnie dążyć do powstania Centrum Sportów w Jakuszycach – tak plany w sektorze sportu i turystyki prezentował Michał Bobowiec, członek zarządu województwa.

Na projektu sportowe i turystyczne zarząd zapisał w projekcie budżetu 31 milionów złotych. Ponad 11 milionów z tej kwoty przewidziana jest na inwestycje na Polanie Jakuszyckiej.

2,5 mln złotych przeznaczono na kontynuację programu budowy basenów „Dolnośląski Delfinek”. W pierwszej edycji tego programu dofinansowanie otrzymały: Strzegom, Góra, Głuszyca, Chocianów i Twardogóra. Baseny w tych miastach zostały już oddane do użytku. W ramach drugiej edycji obiekty powstaną w Kątach Wrocławskich, Jeleniej Górze, Żmigrodzie i Szczawnie-Zdroju. Milion złotych zostanie także przeznaczony też na poprawę istniejącej bazy sportowej w regionie.

Ochrona zdrowia

– W sektorze ochrony zdrowia budżet na 2019 rok gwarantuje nam nie tylko sprawne funkcjonowanie służby zdrowia w regionie, ale także podnoszenie jakości opieki zdrowotnej, m.in. zakup nowego sprzętu i inwestycje w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Naszym zadaniem na przyszły rok jest też integracja osób niepełnosprawnych poprzez staże, stypendia i kontynuację programów ułatwiających im start w życiu – zapowiadał wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Nowy szpital onkologiczny coraz bliżej

Środki na leczenie Dolnoślązaków w „marszałkowskich” szpitalach to ok. 1,5 miliarda złotych. To pieniądze, które formalnie nie są zapisane w budżecie województwa, ponieważ wynikają z kontraktów podpisywanych z NFZ. Niezależnie od tego, zarząd województwa zaplanował w przyszłorocznym budżecie ponad 50 mln zł.

Jedną z kluczowych inwestycji samorządu województwa w ramach ochrony zdrowia jest budowa nowego szpitala onkologicznego. Aktualnie trwa procedura wyłaniania potencjalnych wykonawców dla tej inwestycji.

Poprawa warunków leczenia nowotworów to jeden z priorytetów działań samorządu województwa w ochronie zdrowia. Niestety, liczba pacjentów wzrasta i musimy być przygotowani na zagwarantowanie im jak najlepszej opieki. Najważniejszym, ale i najtrudniejszym wyzwaniem jest budowa nowego szpitala onkologicznego. Nowy obiekt zwiększy komfort pacjentów i pozwoli na rozszerzenie zakresu leczenia nowotworów. Termin rozpoczęcia prac budowlanych uzależniony jest od wyniku przetargu, który niedawno ogłosiliśmy. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli ogłosić wykonawcę – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Wsparcie rozwoju regionalnego

W przyszłym roku mocno wspierany będzie również rozwój regionalny. Na ten cel zarezerwowano kwotę przekraczającą 132 mln zł., czyli niemal 20 mln więcej niż w tym roku. Te pieniądze pozwolą m.in. na rewitalizację zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, czy sfinansowanie kolejnej edycji Dolnośląskiego Bonu na Innowacje, dzięki któremu regionalni przedsiębiorcy dostają szansę rozwoju swoich firm poprzez kontakt z jednostkami naukowymi.

Kolejna unijna dotacja na nowoczesne drogi w Legnicy

Chcemy racjonalnie wykorzystać te środki, które są zapisane w budżecie na rozwój obszarów wiejskich i gospodarkę. W obszarze gospodarki nasze przyszłoroczne zadania będą polegać przede wszystkim na wsparciu dolnośląskich przedsiębiorców, prowadzeniu dyplomacji gospodarczej, która będzie promować nasze firmy za granicą, rozszerzaniu współpracy między firmami i środowiskami naukowymi oraz prezentowanie regionalnych przedsiębiorców na targach międzynarodowych – zapowiada wicemarszałek Marcin Gwóźdź.

Na rolnictwo i ochronę środowiska zaplanowana kwota to niemal 49 mln zł. Połowę zarezerwowano na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych, a 2,8 mln zł. przeznaczonych zostanie na odnowę wsi i rozwój obszarów wiejskich.

Kultura i zabytki

W budżecie województwa na działalność kulturalną przewidziano niemal 97 mln złotych. Ponad 6 milionów z tej kwoty przeznaczonych zostanie na rozbudowę wrocławskiej Opery. Podobnie jak w latach ubiegłych.

Ponad 78,5 mln przeznaczonych zostanie na działalność 17 instytucji kultury prowadzonych i współprowadzonych przez Samorząd Województwa.
Pieniądze na remonty i modernizacje mają trafić m.in. do Muzeum Narodowego (2,5 mln złotych) czy muzeum karkonoskiego w Jeleniej Górze (1,8 mln złotych). Na ochronę zabytków w przyszłym roku, podobnie jak teraz, zarezerwowano 5mln złotych.

Integracja społeczna i inne zadania o charakterze społecznym

Na integrację społeczną przeznaczono ponad 50 mln zł. Niemal 5,5 mln zł z tej kwoty przeznaczonych zostanie na dostęp do wysokiej jakości usług społecznych. Ponad 2 mln z tej kwoty przewidziano na pomoc społeczną, czyli m.in. organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych. Również ponad 2 mln zł przeznaczono na współfinansowanie dolnośląskich żłobków. Dzięki tej kwocie powstanie ok. 200 nowych miejsc w tych placówkach. Pieniądze będące w dyspozycji Urzędu Pracy pomogą w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz wsparciu integracji zawodowej i rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Przyszłoroczny budżet zapewni kontynuowanie wielu programów społecznych integrujących lokalne społeczności naszego regionu. Wśród nich znajdą się m.in. „Dolnośląski Budżet Obywatelski – Aktywny Dolny Śląsk, na który przeznaczono 1,3 mln zł., a także takie programy jak „Dolnośląskie Małe Granty”, „dolnośląskie żłobki”, program Nestor, „Dolny Śląsk bez barier” oraz rozmaite szkolenia, staże i programy stypendialne.

Edukacja i nauka

Na edukację i naukę wydamy w przyszłym roku 92 mln zł. Ponad 7 mln z tej kwoty pozwoli na kontynuowanie projektu ZINTEGROWANI, którego głównym celem jest objęcie wsparciem i ograniczenie wystąpienia zagrożenia wykluczenia społecznego oraz ubóstwa podopiecznych ośrodków szkolno-wychowawczych.
Aż 63 mln złotych to pieniądze na działalność 19 dolnośląskich wojewódzkich jednostek oświatowych.

Wśród wielu innych kontynuowany będzie również projekt Czas na zawodowców. Ponad 3,6 mln zł przeznaczanych na ten cel powoli zwiększyć szanse na znalezienie zatrudnienia dla uczniów szkół zawodowych na Dolnym Śląsku.

źródło: UMWD