Dofinansowanie do 80% szkoleń dla firm budowlanych

0
311

Informujemy, że Dolnośląska  Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., Fundusz Regionu Wałbrzyskiego i Dolnośląscy Pracodawcy realizują ogólnopolski projekt „Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Został opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i jest realizowany pod jej nadzorem.

Wsparcie w projekcie polega na refundacji do 80% kosztów szkoleń zgodnych z Rekomendacjami Sektorowej Rady ds. kompetencji w Budownictwie. Oferujemy wsparcie do 7 953,60 zł na jednego pracownika.

Dofinansowanie udzielane jest mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, działającym w branży budowlanej (PKD – sekcja F).

W ramach aktualnych Rekomendacji szkolenia objęte dofinansowaniem mogą dotyczyć następujących obszarów tematycznych:

1.      Sporządzanie kosztorysów oraz dokumentacji przetargowej na roboty budowlane.

2.      Wykonywanie elementów betonowych lub żelbetonowych służących jako konstrukcje nośne budowli.

3.      Wykonywanie i wbudowywanie zbrojenia oraz prefabrykowanie elementów zbrojenia.

4.      Montowanie i demontowanie szalunków systemowych.

5.      Wykonywanie ociepleń budynków, w tym docieplanie przegród budowlanych, płyt balkonowych i fundamentów oraz nakładanie tynków cienkowarstwowych.

6.      Prowadzenie gospodarki odpadami budowlanymi lub rozbiórkowymi.

7.      Użytkowanie rusztowań.

8.      Planowanie i wdrażanie działań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i zdrowia na budowie.

9.      Wykonywanie posadzek jastrychowych płynnych i suchych.

10.  Wykonywanie izolacji ciepłochronnych sieci cieplnych.

11.  Montowanie konstrukcji stalowych na parkingach wielopoziomowych oraz halach.

12.  Nadzorowanie budowy, demontażu i eksploatacji rusztowań.

13.  Wykonywanie robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

14.  Montowanie obróbek blacharskich i systemów odwodnienia dachu.

15.  Montowanie ścian działowych w technologii gipsowo-kartonowej.

Aktualnie oczekujemy na modyfikację/aktualizację ww. Rekomendacji o dodatkowe 21 tytułów szkoleń np. z zakresu operatora koparek kl. III, koparko – ładowarek kl. III, ładowarek kl. III, znajomości języka polskiego wśród obcokrajowców do bezpiecznej i efektywnej pracy na budowie, uprawnień do obsługi podestów ruchomych przejezdnych, umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych narzędzi informactycznych itp.

Uproszczony schemat udziału w projekcie:

·         złożenie wstępnego Formularz zgłoszeniowego przez stronę internetową PARP https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-kompetencje-dla-sektorow-2

·         kontakt DARR S. A. z zainteresowanym udziałem przedsiębiorstwem

·         złożenie przez przedsiębiorstwo dokumentów aplikacyjnych przez system Operatora www.projekty.frw.pl

·         podpisanie umowy o refundację kosztów szkoleń

·         wybór przez przedsiębiorstwo usług z Bazy Usług Rozwojowych

·         udział w usługach rozwojowych

·         złożenie wniosku o refundacje kosztów usługi wraz z załącznikami

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Personel projektu wyjaśni Państwu zasady udziału w projekcie, pomoże w wypełnieniu dokumentów aplikacyjnych itp.

Zapraszamy do kontaktu:

·         firm/pracowników z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., tel. 665 119 123, 607 755 900, e-mail budowlany@darr.plwww.darr.pl

·         firm/pracowników z województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego:

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, tel. 665 877 665, 661 808 079, e-mail budowlany@frw.plwww.frw.pl

·         firm/pracowników z województwa dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego:

Dolnośląscy Pracodawcy, tel. 527 991 888, 530 828 511, e-mail budowlany@dp.org.plwww.dolnoslascypracodawcy.pl

!!! Zapraszamy do kontaktu również firmy szkoleniowe, zainteresowane realizacją szkoleń dla branży budowlanej.