Policja apeluje #zastańwdomu

0
587
Facebook Policja Polska

Jak napisali na swoim profilu facebookowym Polska Policja funkcjonariusze, ostatnio zadawane są często pytania. Nie – czy muszę, czy powinienem? Ale – Co mi grozi? Odpowiadają: w najlepszym wypadku po zarażeniu siebie czy innych kwarantanna lub hospitalizacja.

„Cena to Państwa zdrowie i życie. Przypominamy – stan epidemii trwa. Dochodzi do kolejnych zarażeń i zgonów. Nie chcemy powtórzenia błędów z Hiszpanii czy Włoch dlatego nawet jeśli tak trudno części osób zrozumieć zagrożenie i konieczność czasowych obostrzeń, policjanci konsekwentnie będą robić wszystko, aby to bezpieczeństwo sanitarne zapewnić. W ten sposób chronimy również personel medyczny, aby trafiło tam jak najmniej zarażonych pacjentów! Dziękujemy za każde odpowiedzialne zachowanie i międzyludzką solidarność.

„Niezależnie od kar pieniężnych wymierzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w drodze decyzji administracyjnej z rygorem natychmiastowej wykonalności, policjanci postępują zgodnie z kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenie czy kodeksem postępowania karnego, a więc mogą np. nałożyć mandat karny lub sporządzić wniosek o ukaranie do sądu lub w uzasadnionych przypadkach wszcząć postępowanie przygotowawcze i przedstawić zarzuty karne.
99% autorytetów naukowych ze świata medycyny tłumaczy, że pandemię najlepiej powstrzymać poprzez ograniczenie kontaktów z innymi podczas przemieszczania się i grupowania, ponad 90% ludzi rozumie to i zgadza się z tym oraz decyduje wytrzymać te kilka dni, ale niestety te kilka procent dalej zdziwiona……

Przeczytać o ograniczeniach w kontaktach, aby powstrzymać pandemię, póki nie będzie szczepionki można m. in. tutaj:
http://naukawpolsce.pap.pl/…/news%2C81241%2Cpandemia-korona…

Warto więc wiedzieć, jakie grzywny i na jakiej podstawie mogą być na nas nakładane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, bo to od niego w pierwszej kolejności zależy ocena sytuacji po otrzymaniu informacji o naruszeniu wprowadzonych ograniczeń. Policjanci oceniając daną sytuację mogą również nałożyć mandat karny za wykroczenie określone w ustawie – kodeks wykroczeń. Mamy prawo odmówić przyjęcia mandatu, co wiąże się ze skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu. Nikt nie działa pod żadne statystyki, nie jesteśmy rozliczani za mandaty w związku z naruszeniem prawa – celem nadrzędnym jest nasze zdrowie. Popatrzmy na wszytko przez pryzmat naszego zdrowia.

Podstawy prawne wymierzenia grzywny przez Państwowego Inspektora Sanitarnego to art. 48a w zw. z art. 46 lub 46b ustawy z 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi! – zapraszamy do lektury ustawy:

http://prawo.sejm.gov.pl/

Artykuł 48a najszybciej znajdziemy tutaj:
http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000056701.pdf

To tak, gdyby ktoś myślał, że grzywny wymierzane są w myśl rozporządzenia itp. Nie – to określa ustawa uchwalona w 2008 roku zgodnie z Konstytucją RP. Zgodna z polską Konstytucją RP.

„Zdrowego rozsądku” póki co jeszcze nikt w Konstytucji nie zapisał. Jednak możemy znaleźć zapisy, chociażby w art. 82, że obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz TROSKA O DOBRO WSPÓLNE.”

(źródło: facebook Policja Polska)