Policja kusi wysokimi zarobkami

0
463
Fot. dolnoslaska.policja.gov.pl
Nawet ponad 4,2 tys. zł „na rękę” mogą zarobić młodzi policjanci, którzy zostaną zatrudnieni, a nie ukończą jeszcze 26 roku życia.
Policjanci zapewniają, że wejście w szeregi mundurowych to nie tylko dobre zarobki i satysfakcja z wykonywanej pracy, ale i pewność zatrudnienia, bo funkcjonariuszy brakuje w całym kraju.

Osoby zainteresowane służbą w Policji mogą składać osobiście dokumenty aplikacyjne w Komendzie Powiatowej Policji w Wołowie przy ul. Piłsudskiego 23, a także w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wydział Doboru i Szkolenia, ul. Połbina 1 Wrocław oraz w wszystkich pozostałych komendach miejskich i powiatowych Policji na terenie Dolnego Ślaska.

Poszczególne  etapy procedury kwalifikacyjnej są prowadzone z jednoczesnym zachowaniem reżimu sanitarnego, w związku z występującymi zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W związku z powyższymi ograniczeniami osoby zainteresowane złożeniem dokumentów aplikacyjnych proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Jednocześnie informujemy że od dnia 8 czerwca 2020 r. wznowione zostały zajęcia sportowe przygotowujące kandydatów do testu sprawności fizycznej. Zajęcia prowadzone są w poniedziałki w godzinach 12.30 – 14.00, środy w godzinach 10.30 – 12.00 w sali sportowej Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław, mieszczącej się we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 14.

Zajęcia prowadzone będą zgodnie z wytycznymi Ministrów właściwych ds. Sportu i Zdrowia, dotyczącymi korzystania z obiektów sportowych, związanymi z wystąpieniem stanu epidemii.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

– obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

– który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

– korzystający z pełni praw publicznych;

– posiadający co najmniej średnie wykształcenie;

– posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej   dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

– dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach
o ochronie  informacji niejawnych.

Mat. KPP w Wołowie

(źródło: KPP w Wołowie)