Rewitalizacja w gminie – konsultacje

0
646
Konsultacje w GOSTiR
W24

W czwartek, 3 marca spotkaliśmy się na pierwsze konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Wińsko w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Ugościła nas piękna sala główna GOSTiR Wińsko.

Spotkanie poprowadzili Arleta Ciarczyńska i  Sebastian Habiński z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Andrzej Ferens z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Początek spotkania poświecono na zobrazowanie obszarów wybranych do uchwały.  Zanim dany obszar uznano za obszar zdegradowany, przeprowadzono szczegółową analizę. Zastosowano wyliczenia statystyczne, aby dokonany wybór był jak najbardziej obiektywny. Jednocześnie wzięto pod uwagę kryteria ustawy o rewitalizacji, która wymaga by rozpatrywane obszary zajmowały do 20 % powierzchni gminy, i zamieszkiwało je do 30 % mieszkańców gminy.

Ogółem stworzono 6 podobszarów do rewitalizacji, i są to :

  1. Wińsko – ulice: Tadeusza Kościuszki, Adama Mickiewicza, Polna, Przemysłowa, Robotnicza, Szkolna, Wincentego Witosa (tylko część zamieszkana), pl. Wolności.
  2. Łazy, Kozowo, Rogów Wołowski.
  3. Aleksandrowice, Głębowice, Turzany.
  4. Budków, Dąbie, Gryżyce, Wyszęcice.
  5. Moczydlnica Klasztorna.
  6. Rogówek, Grzeszyn, Morzyna, Węglewo.
Mapa gminy Wińsko z zaznaczonymi obszarami do rewitalizacji
Źródło – bip.winsko

 

Drugą część spotkania wypełniła ożywiona dyskusja na temat problemów dotykających wyznaczonych obszarów.

Przedstawiciel urzędu marszałkowskiego Sebastian Habiński podkreślał, że obecny etap konsultacji to zbieranie wiadomości o problemach od samych mieszkańców gminy, tak, aby dowiedzieć się co jest naprawdę ważne dla mieszkańców, co ich boli i co im przeszkadza.

Prowadząca spotkanie Arleta Ciarczyńska
Źródło W24

Jak powiedziała Arleta Ciarczyńska – Na razie nie szukamy pomysłów na dobrą sprawę, szukamy pogłębienia tego jakie są problemy w miejscowościach i jakie są atuty tych miejscowości. Tak jak zwykle bywa, więcej jest problemów. Ale jestem też mile zdziwiona, bo pojawia się takie wyszukiwanie potencjałów.

Prowadzący spotkanie zebrali wszystkie zgłoszone inicjatywy, zostaną wzięte pod uwagę przy dalszych pracach rewitalizacyjnych.

Czy takie działania mają sens? Pytany o to Andrzej Ferens udzielił obszernej odpowiedzi.

– Gmina Wińsko jest takim modelowym przykładem takiej rewitalizacji, która jest ze wszech miar rewitalizacją udaną. Mówimy tu zarówno o tym, co dotyczy chociażby Zalewu Słup, rozwiązanie które się pojawiło, którym można się chwalić, mamy odcinki dróg, które zostały zrobione, ośrodek sportu i rekreacji, siedzibę GOSTiR-u,  ośrodek związany z opieką nad seniorami… Pod tym względem, gdybym miał ocenić skalę i stopień realizacji tych różnych przedsięwzięć, to jest ona bardzo wysoka.

Andrzej Ferens, Uniwersytet Wrocławski
W24