Siłą jest dialog

0
491

W ramach projektu Centrum mediacyjne chce pokazać, że w dobie pandemii spowodowanej SARS‐CoV‐2 oraz wszechobecnego języka agresji i nienawiści – mediacja jest skutecznym sposobem na jego złagodzenie i jednocześnie subtelnym rozwiązaniem różnych problemów, konfliktów i sporów.

Dodatkowe informacje o projekcie „Siłą jest dialog”
– adresaci: mieszkańcy / firmy / organizacje Państwa regionu
– zakres: bezpłatne spotkania informacyjne w mediacji (konsultacje)
– forma: online w tym telefoniczna oraz w ramach możliwości stacjonarna
– kiedy: w okresie od 1 kwietnia 2021r do czasu istnienia potrzeby w tym zakresie

MATERIAŁY DO POBRANIA