Uwaga na niebezpieczne rośliny! Barszcz Sosnowskiego jest wyjątkowo groźny

0
1065
fot. Shutterstock

O barszczu Sosnowskiego i Mantegazziego słyszał pewnie każdy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że rośliny te są niebezpieczne. Najwyższa Izba Kontroli przygotowała raport, w którym podała wyniki badań dotyczące likwidacji stanowisk tych roślin. Ich wyniki są niepokojące, a wśród przyczyn rozprzestrzeniania się tych roślin wskazano brak kompleksowego planu ich zwalczania i spójnego systemu finansowania ich niszczenia, a to powoduje, że zajmują coraz większy obszar kraju.

Barszcz Sosnowskiego i barszcz Mantegazziego to gatunki bardzo inwazyjne. Z dużą łatwością zajmują nowe tereny, powodują degradację środowiska przyrodniczego i są niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Wydzielane przez nie soki i związki w postaci aerozoli mogą powodować poważne oparzenia, swędzące bąble, owrzodzenie i zaczerwienienia, które mogą się pojawić nawet po 8 – 12 godzinach od momentu, kiedy przebywaliśmy w otoczeniu roślin.

Mat. NIK