WRZESIEŃ 2019: Wojewódzkie Samorządowe Ćwiczenie Obronne

0
332
Fot. umwd

Rozszyfrowanie tajnych informacji, składanie meldunków operacyjnych, a także radzenie sobie z presją czasu i niemałego stresu – m.in. z takimi zadaniami musieli uporać się uczestnicy Wojewódzkiego Samorządowego Ćwiczenia Obronnego, które organizował Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Organizatorem ćwiczenia był Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a działania zaplanowano w dniach 2 – 6 września br. W ćwiczeniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek organizacyjnych województwa dolnośląskiego wykonujących zadania obronne, a wśród nich podmioty lecznicze, instytucje kultury, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, Biuro Obsługi Urzędu, a także pracownicy Urzędu Marszałkowskiego realizujący zadania obronne oraz reprezentanci innych zaproszonych podmiotów.

W ramach ćwiczenia przeprowadzono zajęcia praktyczne i teoretyczne dot. realizacji zadań obronnych w czasie pokoju oraz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Pierwszy etap ćwiczenia został przeprowadzony w dniach 2 – 3 września 2019 r. i obejmował część organizacyjną oraz planistyczną. Kolejny etap to zajęcia w miejscu tzw. stałej dyslokacji uczestników, czyli tam gdzie będą mieli za zadanie działać w obliczu zagrożenia. Trzeci, ostatni etap przedsięwzięcia zrealizowano w dniach 5 – 6 września 2019 r. m. Żelazno k. Kłodzka.

Ważne: Nowa lokalizacja siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6. Gdzie głosować?

Ćwiczenia odbyły się przy wsparciu zaproszonych prelegentów i wykładowców reprezentujących: Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (grupa Wałbrzysko – Kłodzka), Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu, Grupę Ratownictwa Specjalistycznego OSP Starówka – Wrocław, Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji we Wrocławiu, Urząd Miasta w Kłodzku oraz Starostwo Powiatowe w Kłodzku.

źródło: umwd