Wsparcie dla przedsiębiorczych

0
409
fot.Pixabay.com

Jeżeli mieszkasz na obszarze terenów wiejskich na Dolnym Śląsku i chcesz otworzyć działalność gospodarczą zgłoś się do projektu „Wsparcie dla Przedsiębiorczych”.
W projekcie realizowanym przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. może wziąć udział  240 osób powyżej 30-go roku życia, które są:

  • osobami bez zatrudnienia i znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym: osoby 50 +, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami;
  • lub osobami ubogimi pracującymi;
  • lub osobami biernymi zawodowo;
  • lub osobami zatrudnionymi na umowy krótkoterminowe oraz osoby pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia;

zamieszkującymi tereny województwa dolnośląskiego w szczególności obszary wiejskie;

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: od 15.11.2021 r. do 26.11.2021 r.

Dokumenty do pobrania na stronie www.darr.pl w zakładce „Projekty” – „Wsparcie dla Przedsiębiorczych” .
Udział w projekcie jest bezpłatny!

Więcej informacji w linku:
https://www.darr.pl/projekt-wparcie-dla-przedsiebiorczych/#more-812