Zatwierdzono obszary do rewitalizacji

0
225
Prowadzący spotkanie w Głębowicach
FB Winsko24

Na ostatniej sesji, 30 marca 2022 r. przyjęto uchwałę o wyznaczeniu obszarów do rewitalizacji  w gminie Wińsko.

Na wniosek wójt  Jolanty Krysowatej – Zielnicy wykreślono z uchwały paragraf mówiący o prawie pierwokupu gminy nieruchomości na terenie wybranych obszarów, ponieważ pojawiło się (nie do końca zrozumiałe) niezrozumienie funkcji takiego prawa, i co za tym idzie, szerzyła się zbędna dezinformacja.

Gmina Wińsko jest wśród pierwszych 5 gmin na Dolnym Śląsku, które podjęły w drodze szczegółowej analizy taką decyzję. Dzięki temu obszary, które potrzebują wsparcia przez inwestycje i działań na rzecz mieszkańców, będą mogły otrzymać takie dodatkowe wsparcie ze środków Unii Europejskiej.

„Zakończyliśmy realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji, jednak mając na uwadze, że rewitalizacja to nie tylko inwestycje czy dbanie o lokalną gospodarkę, ale przede wszystkim działania na rzecz lokalnej społeczności, chcemy nadal działać w tym obszarze. – mówi Aneta Niewiarowska, sekretarz gminy Wińsko. – Jako jedni z pierwszych w województwie dolnośląskim rozpoczęliśmy prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji.”

Do programu trafiły następujące obszary:

 1. Wińsko – ulice: Tadeusza Kościuszki, Adama Mickiewicza, Polna, Przemysłowa, Robotnicza, Szkolna, Wincentego Witosa (tylko część zamieszkana), pl. Wolności,
 2. Łazy, Kozowo, Rogów Wołowski,
 3. Aleksandrowice, Głębowice, Turzany,
 4. Budków, Dąbie, Gryżyce, Wyszęcice,
 5. Moczydlnica Klasztorna,
 6. Rogówek, Grzeszyn, Morzyna, Węglewo.
  Mapa gminy Wińsko, z wybranymi obszarami do rewitalizacji
  Mapa gminy Wińsko, z wybranymi obszarami do rewitalizacji

  Tak ważny projekt podlegał szerokim konsultacjom, prowadzonym w różnych formach: zbieranie uwag w postaci elektronicznej
  i papierowej, zbieranie uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu, spotkanie online w dniu 10.03.2022 r. o godz. 17.00 za pomocą aplikacji Google Meet, debaty w dniach: 3.03.2022 r. o godz. 16.30 w Gminnym Ośrodku Sportu Turystyki i Rekreacji w Wińsku oraz 17.03.2022 r. o godz. 16.30 w „Garnierówce” w Głębowicach. Raport z konsultacji społecznych został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.winsko.pl w zakładce Rewitalizacja.

  -Jesteśmy pewni, że dalsze prace nad projektem przyniosą  naprawdę wielkie korzyści dla mieszkańców wyznaczonych terenów – mówi wójt Jolanta Krysowata- Zielnica – aby przy kolejnych takich planach szansę – i chęć na skorzystanie, skuszone sukcesem poprzednich – miały następne miejscowości i ulice.

  A czy takie odgórne planowanie działań rewitalizacyjnych ma sens? Odpowiedzi udzielił podczas konsultacji Andrzej Ferens z Uniwersytetu Wrocłąwskiego.  – Gmina Wińsko jest takim modelowym przykładem takiej rewitalizacji, która jest ze wszech miar rewitalizacją udaną. Mówimy tu zarówno o tym, co dotyczy chociażby Zalewu Słup – rozwiązanie które się pojawiło, którym można się chwalić. Mamy odcinki dróg, które zostały zrobione, ośrodek sportu i rekreacji, siedzibę GOSTiR-u, ośrodek związany z opieką nad seniorami… Pod tym względem, gdybym miał ocenić skalę i stopień realizacji tych różnych przedsięwzięć, to jest ona bardzo wysoka.

  Andrzej Ferens, Uniwersytet Wrocławski