Zmiany na ważnych stanowiskach w policji. Nowi zastępcy komendanta wojewódzkiego i nie tylko

0
1314
Pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski oraz pełniący obowiązki I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu mł. insp. Krzysztof Noculak (policja dolnośląska)

Jak podał zespół prasowy KWP we Wrocławiu, 2 kwietnia w budynku KWP we Wrocławiu w trakcie odprawy pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski wręczył rozkaz personalny mł. insp. Krzysztofowi Noculakowi, któremu Komendant Główny Policji powierzył obowiązki Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – nadzorującego pion służby prewencyjnej. Obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, nadzorującego pion służby kryminalnej powierzone zostały mł. insp. Mariuszowi Bużdyganowi. Spotkanie związane było również z podziękowaniami skierowanymi do funkcjonariuszy jednostek Policji garnizonu dolnośląskiego przechodzących na emeryturę oraz z mianowaniem, powołaniem i powierzeniem, a także zwolnieniem z powierzenia obowiązków na stanowiskach kierowniczych.

Pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski wręczył rozkazy personalne mł. insp. Krzysztofowi Noculakowi, któremu Komendant Główny Policji powierzył obowiązki na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – nadzorującemu pion służby prewencyjnej oraz mł. insp. Mariuszowi Bużdyganowi, któremu powierzone zostały obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji – nadzorującego pion służby kryminalnej. Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – mł. insp. Krzysztof Noculak, pełnił dotychczas obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Z kolei mł. insp. Mariusz Bużdygan, przed powierzeniem mu obowiązków nowego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, pełnił służbę na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie. Mł. insp. Mariusz Bużdygan swoją służbę rozpoczął w 2000 roku jako aplikant. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej na płaszczyźnie wykonawczej i kierowniczej. W 2014 roku powołany został na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie. W 2016 roku awansował na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie.

Spotkanie związane również było z podziękowaniami dla funkcjonariuszy jednostek Policji garnizonu dolnośląskiego przechodzących na emeryturę oraz z mianowaniem, powołaniem i powierzeniem, a także zwolnieniem z powierzenia obowiązków służbowych na stanowiskach kierowniczych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego.

W trakcie swojego wystąpienia pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski pogratulował awansu swoim zastępcom wyrażając zadowolenie z faktu, że stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu obejmuje już drugi policjant, który jest Dolnoślązakiem. Ponadto podziękował odchodzącym na emeryturę funkcjonariuszom za wieloletnią służbę, a także zapał z jakim podchodzili do realizacji obowiązków służbowych i samodyscyplinę na piastowanych stanowiskach. Podkreślił – kierując swoje słowa do policjantów obejmujących stanowiska kierownicze, że cała kadra dolnośląskiej policji wytycza kierunki do dalszej służby na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa. Swoje podziękowania za dotychczasową realizację obowiązków złożył również funkcjonariuszom zwolnionym z powierzenia obowiązków służbowych na danych stanowiskach.

Obejmujący obowiązki Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu mł. insp. Krzysztof Noculak oraz nowy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu mł. insp. Mariusz Bużdygan podziękowali za wyróżnienie i pogratulowali funkcjonariuszom obejmującym stanowiska kierownicze w jednostkach i komórkach organizacyjnych garnizonu dolnośląskiego.

(źródło: http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl)