Kiedy rodzicom przysługuje zasiłek opiekuńczy na dziecko?

0
755

Wiemy już, że zarówno żłobki jak i przedszkola na terenie gminy Wińsko nie zostaną otwarte 6 maja.
Przypomnijmy, że od środy 6 maja rząd dał samorządom możliwość uruchomienia żłobków i przedszkoli, jeśli warunki szczególnych rygorów sanitarnych i organizacyjnych są, w konkretnych przypadkach, możliwe do spełnienia.

Wójt gminy Wińsko, po przeanalizowaniu stawianych placówkom warunków, po konsultacjach z dyrektorami i pracownikami tych placówek oraz z sanepid-em podjęła decyzję o późniejszym otwarciu żłobków i przedszkoli. Czy będzie to termin 24 maja czy wcześniejszy, zależy od sytuacji epidemicznej i kolejnych wytycznych Ministerstw.

Jak podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 24 maja. Co ważne, nawet jeżeli żłobek czy przedszkole zostaną od 6 maja otwarte, rodzice, którzy nie zdecydują się na posłanie dziecka do placówki, będą mieli prawo do zasiłku.

Jak czytamy na stronach MRPiPS, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 24 maja. Nadal będzie on przysługiwać rodzicom dzieci do 8. roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem.

Ważne! W związku z umożliwieniem otwarcia od 6 maja placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi, rodzice mają wybór. Jeżeli żłobek czy przedszkole zostaną otwarte, a mimo to rodzic nie zdecyduje się na posłanie dziecka do placówki z powodu stanu epidemii, dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał.

Przypominamy, chociaż Rząd umożliwił od 6 maja br. otwarcie placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi, jest to możliwość, nie obowiązek. Będzie to indywidualna decyzja organu założycielskiego, podjęta we współpracy z pracownikami powiatowych służb sanitarnych, po przeanalizowaniu sytuacji epidemiologicznej w regionie oraz po konsultacji z rodzicami. Poszczególne instytucje będą mogły świadczyć opiekę wyłącznie w sytuacji spełnienia określonych wytycznych.

(źródło: www.gov.pl, https://www.gov.pl/web/rodzina/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-rowniez-po-otwarciu-zlobka-dowiedz-sie-wiecej?fbclid=IwAR1jFa0IuzIarIFAwLFXj0FGgbsiudpgl1vx7nM72N74mg0emBJChcKeYWY )