Masz firmę? Zobacz jak odroczyć składki na ZUS o 3 miesiące

0
635
mat. ZUS
Jak czytamy w komunikacie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:
„wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, a także w związku z opinią Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z którą odroczenie o 3 miesiące składek oraz zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, nie stanowi pomocy publicznej, udostępniamy uproszczony wniosek dla przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z takiej formy wsparcia”.

Osoby, które chcą zawiesić składki mają dwie możliwości:

  • odroczyć o trzy miesiące termin płacenia składek za luty, marzec oraz kwiecień 2020 roku;
  • zawiesić na trzy miesiące realizację umowy zawartej z ZUS (termin płatności rat bądź składek w okresie od marca do maja 2020 roku. W  tym przypadku umowa będzie obowiązywać przez trzy miesiące dłużej.

Ponadto, w przypadku jeśli sytuacja finansowa przedsiębiorcy po tym okresie nie ulegnie poprawy, istnieje możliwość powtórnej renegocjacji zawartej umowy.
We wniosku trzeba wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową Twojej firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.
Wniosek można pobrać tutaj:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/uproszczony-wniosek-o-odroczenie-terminu-platnosci-skladek_zawieszenie-splaty-umowy-o-rozlozenie-zadluzenia-na-raty_-zawieszenie-splaty-umowy-o-odroczeniu-terminu-platnosci-skladek-na-3-miesiace/2548485