Środki na pokrycie kosztów pobytu uchodźców w prywatnych domach

0
461

Sabina Baryluk, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że rusza przyjmowanie wniosków na wypłatę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy. Wnioski prosimy składać w siedzibie GOPS, Plac Wolności 13 w Wińsku,  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy.

Liczba uchodźców w gminie jest ruchoma, część z nich została zakwaterowana w lokalach gminy, a część prywatnie u mieszkańców. Uciekinierzy migrują, nie zawsze informując nas o opuszczeniu naszej gminy, więc trudno podać dokładną liczbę.

Środki wypłacane przez GOPS osobom prywatnym, które przyjęły uchodźców, mają być przeznaczone na utrzymanie uchodźców – dzienne wyżywienie, media, lekarstwa, posiłki w szkołach dla dzieci itp. Pierwotnie zakładano, że osoby prywatnie przyjmujące uchodźców będą podpisywać umowy z gminą, obecnie odbywa się to na podstawie oświadczenia przyjmujących.

GOPS wypłaca również środki dla uchodźców jednorazową kwotę 300 zł ze środków rządowych oraz  świadczenia rodzinne.

Pomagamy również w składaniu wniosków do ZUS na 500+.

Mimo takiej możliwości wielu uchodźców unika starań o nadanie numeru PESEL. Może to być wynik dezinformacji na portalach społecznościowych. Apelujemy o zgłaszanie się, a przede wszystkim o wyrabianie PESEL. Bez niego pomoc nie jest możliwa.