Konsultacje w sprawie powołania dyrektora GOK Wińsko

0
137

20 września ropoczną się konsultacje w sprawie powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku.

Potrwają do 4 października br. do godziny 15:30.

Konsultacje wynikają z przepisów art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r., poz. 194 ze zm.)
organizator (Wójt) powołuje dyrektora instytucji kultury na czas określony, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję.

Opinie i uwagi do projektu należy zgłaszać na adres e-mailowy: m.myrdzio@winsko.pl lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wińsko, pl. Wolności 2, 56-160 Wińsko. Decyduje data doręczenia.