Adam Myrda: staramy się zapewnić stabilną przyszłość szkołom

1
1221

– Robimy wszystko, aby zapewnić stabilną przyszłość szkołom, utrzymać miejsca pracy nauczycieli i kadry administracyjnej w najwyższym możliwym stopniu i zabezpieczyć odpowiednie warunki nauki młodzieży – komentuje obecną sytuację w powiecie lubińskim starosta Adam Myrda. Władze powiatu starają się wprowadzić zmiany w siatce szkół ponadgimnazjalnych przy protestach społeczności II LO oraz Zespołu Szkół nr 2. W rozmowie z naszą redakcją starosta dokładnie wyjaśnia powody zmian, które mają zostać wprowadzone w szkołach.

Władze powiatu lubińskiego chcą, by od nowego roku szkolnego II Liceum Ogólnokształcące, wraz z technikum i szkołą policealną z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, stało się częścią nowego Zespołu Szkół nr 3, oraz aby do Zespołu Szkół nr 2 włączone zostało III Liceum Ogólnokształcące. Odpowiednie uchwały intencyjne zostały podjęte na sesji rady powiatu pod koniec lutego. Teraz swoją opinię na ten temat powinien przedstawić kurator. Po jej otrzymaniu rada powiatu ponownie zajmie się tą sprawą.

Wprowadzeniu zmian sprzeciwiają się społeczności Zespołu Szkół nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego.

Choć starosta lubiński Adam Myrda przyznaje, że w pewnym stopniu rozumie protestujących, bo zmiany zawsze budzą obawy, jednak mówi, że w atmosferze protestów trudno jest przebić się z racjonalnymi argumentami i wytłumaczyć, jaki jest sens proponowanych zmian.

– A naprawdę nie taki diabeł straszny, jak go malują – dodaje starosta. – Nie możemy prowadzić polityki „jakoś to będzie”. Zarząd i radni powiatu są odpowiedzialni. Wiedzą, jakimi pieniędzmi dysponują i muszą podejmować decyzje w ramach tych możliwości. Nawet jeżeli są niepopularne – mówi.

Siódemka znów otwiera drzwi przed sportowcami

– Chociaż odpowiadamy za szkoły ponadpodstawowe, nie mamy pełnej dowolności organizacji ich pracy. Musimy postępować zgodnie z przepisami. Ustawa Prawo oświatowe nie pozwala łączyć szkół tego samego typu. Stąd pomysł na utworzenie Zespołu Szkół nr 3, w którego skład będą wchodziły II LO i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych oraz włączenie III Liceum Ogólnokształcącego do istniejącego Zespołu Szkół nr 2 w Lubinie. Nie jest to nowe rozwiązanie. W Polsce są już świetnie funkcjonujące zespoły szkół złożone z renomowanych liceów i techników. Szczególnie protestuję przeciwko twierdzeniu, że młodzież z technikum wpłynie na pogorszenie szkoły. To nie tylko nieprawda, ale i krzywdząca, a wręcz obraźliwa dla uczniów i nauczycieli techników opinia.

Cały wywiad ze starostą Adamem Myrdą, w którym mówi o zmianach w siatce szkół ponadpodstawowych oraz o towarzyszących temu emocjach, można przeczytać w dzisiejszym wydaniu bezpłatnego tygodnika „Wiadomości Lubińskie”.

źródło: lubin.pl