Do wydziału komunikacji po wcześniejszym umówieniu

0
621

Informujemy, że zadania z zakresu rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania realizowane są bezpośrednio po wcześniejszym telefonicznym umówieniu w Wydziale Komunikacji i Transportu terminu wizyty.

tel. rejestracja pojazdu  71 380 59 29

tel. wydawanie uprawnień 71 380 59 30

Na umówioną wizytę należy przybyć punktualnie. Wszelkie opłaty powinny zostać dokonane przed wizytą w urzędzie. Informacja dot. opłat, a także wnioski dostępne są na stronie www.powiatwolowski.pl (zakładka: Formularze do pobrania).

Przyjmowanie Klientów odbywa się z zachowaniem szczególnych zasad ostrożności. Klienci urzędu mają obowiązek zasłaniania twarzy (ust i nosa), a także powinni posiadać rękawiczki.

Jednocześnie przypominamy, że:

– termin związany z obowiązkiem przerejestrowania pojazdu został wydłużony do 180 dni,

– wydane pozwolenia czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne, zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,

– w przypadku gdy ważność uprawnień do kierowania upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność uprawnień ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

(źródło: www.powiatwolowski.pl)