Gmina chce pomóc lokalnym przedsiębiorcom!

0
275
Joanna Cybulska, właścicielka zakładu fryzjerskiego

Rok 2022 przyniósł firmom spore podwyżki opłat za śmieci. Inaczej bowiem niż w przypadku mieszkańców gminy, drobni przedsiębiorcy podpisują umowy na odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio z firmami, które te odpady odbierają. A miesięczne stawki za odbiór śmieci wielokrotnie przewyższały kwoty, jakie przedsiębiorcy odprowadzali do gminy z tytułu podatków w skali  całego roku!

Wychodząc zatem naprzeciw potrzebom drobnych przedsiębiorców działających na terenie gminy Wińsko, przyjęto nową uchwałę. Stwarza ona system odbioru i opłaty zryczałtowane, które będą realne dla małych sklepików czy zakładów usługowych.

– W zeszłym roku płaciłam 66 zł miesięcznie za wywóz śmieci, a teraz opłata wynosi ok. 200 zł – mówi Joanna Cybulska, właścicielka salonu fryzjerskiego w Wińsku. – Bardzo mnie cieszy niższa opłata, to świetna informacja – uśmiecha się słysząc o wprowadzanych niższych stawkach dla przedsiębiorców, którzy podpiszą umowę z gminą.

Joanna Cybulska, właścicielka zakładu fryzjerskiego

– Nie mogłam pozwolić na to, żeby nasz drobny biznes się zamykał z powodu wysokich cen śmieci. Dlatego wystąpiłam z inicjatywą, aby gmina przejęła organizację odbioru śmieci i wyznaczyła proste stawki, które będą do przyjęcia dla przedsiębiorców, i nie będą obciążały zarówno gminy, jak i przedsiębiorców. – mówi wójt Jolanta Krysowata – Zielnica.

Osoby chcące skorzystać z nowych stawek powinny zgłaszać się do Urzędu Gminy. Przyjmowaniem deklaracji zajmuje się Ilona Buczek, pokój nr 3 (parter) – tel. (071) 3804 233.