Otwarcie ofert w przetargu na projekt stopnia wodnego Ścinawa

0
1105
Fot. duw.pl

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak poinformował o zakończeniu etapu przyjmowania ofert na realizację projektu budowy stopnia wodnego Ścinawa. To kolejna z kluczowych inwestycji prowadzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Planowany do budowy stopień wodny Ścinawa zlokalizowany będzie w powiecie lubińskim na rzece Odrze w Ścinawie i ma w znaczącym stopniu poprawić między innymi ochronę przeciwpowodziową i warunki żeglugowe w tym regionie.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu rozpoczęły poszukiwanie projektanta stopnia wodnego Ścinawa w I kwartale tego roku. Szczegółowym przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji pod nazwą: „Projekt budowlany i projekt wykonawczy na budowę stopnia wodnego „Ścinawa” na rzece Odrze wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji”.

Łączna wartość, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania, oscyluje w granicach 16 milionów 228 tysięcy złotych. Otwarcie ofert odbyło się 7 maja 2019 roku, a do postępowania przetargowego zgłosiły się następujące podmioty:

1. Konsorcjum złożone z firm DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. z Warszawy, jako lider wraz z partnerami Energoprojekt Warszawa SA i Hydroprojekt Wrocław Sp. z o.o., które zaoferowały wykonanie zadania za kwotę prawie 14 mln 761 tysięcy złotych.

2. Konsorcjum złożone z firm Mosty Gdańsk Sp. z o.o. jako lider oraz „PROJMORS” Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o. z Gdańska, jako partner, które za wykonanie zadania zaproponowały kwotę blisko 16 mln 498 tysięcy złotych.

3. PBW INŻYNIERIA Sp. z o.o. z Wrocławia, która zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 12 mln 779 tysięcy złotych.

Ponadto, zamawiający informuje, że do postępowania przetargowego przystąpiła firma ARCADIS Sp. z o.o. z Warszawy, która złożyła jednak niekompletną ofertę.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni, a od wykonawcy projektu oczekuje się zrealizowania zamówienia w terminie 43 miesięcy od daty podpisania umowy. To oznacza, że prace projektowe wykonawca powinien zakończyć w I kwartale 2023 roku. Przyjęto dwa główne kryteria wyboru wykonawcy projektu: 60% – cena, 40% – doświadczenie zespołu projektowego.

Przypomnijmy, że zakres inwestycji obejmie budowę nowego stopnia wodnego Ścinawa na rzece Odrze o konstrukcji modułowej, która ma na celu ochronę przeciwpowodziową miejscowości Ścinawa i terenów przyległych, powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie rzeki Odry, poprawę stosunków wodnych i gruntowo-wodnych oraz produkcję energii elektrycznej przez elektrownię wodną zlokalizowaną przy stopniu. Ponadto nastąpi poprawa warunków żeglugowych Odry poprzez przystosowanie rzeki do Va klasy drogi wodnej.

źródło: duw.pl