Policja prowadzi rekrutacje. Czym chce przyciągnąć nowych funkcjonariuszy?

0
666
KPP w Lubinie

Ostatnich kilka tygodni to okres związany z wprowadzaniem wielu ograniczeń, mających na celu zminimalizowanie zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dotyczą one również obszaru związanego z większością czynności w ramach postępowania kwalifikacyjnego do Policji. Jednak w dalszym ciągu osoby zainteresowane służbą w Policji mogą składać dokumenty, przesyłając je drogą pocztową do jednostek właściwych dla ich miejsca zamieszkania.

Jeśli ktoś chce wziąć udział w rekrutacji, niezbędna dokumenty może wysłać pocztą.
Do odwołania wprowadzono możliwość składania przez kandydatów do służby w Policji dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy o Policji, wyłącznie drogą pocztową. Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu, do odwołania, zawieszone są pozostałe czynności przeprowadzane w ramach postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji. W okresie panującej epidemii, kiedy pozostajemy w domu, pomyślmy o przyszłości. Może to ten czas, aby podjąć decyzję o wstąpieniu w szeregi Policji. Oferujemy służbę wśród profesjonalistów, dającą możliwość rozwoju i na początek 3880 złotych uposażenia – mówi Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP w Lubinie.

WYMAGANE DOKUMENTY:

– podanie o przyjęcie do służby w Policji;
– wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);
– dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
– kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
– książeczka wojskowa zawierająca wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy.