Pomoc finansowa na dla niepełnosprawnych na

0
391
www.pixabay.com

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie przypomina o możliwości składania do dnia 10 października 2020 r. wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021w ramach programu „Aktywny Samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowanego do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

  • w szkole policealnej,
  • w kolegium,
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Wnioski o dofinansowanie należy składać  w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/)

Szczegółowe warunki uczestnictwa osób niepełnosprawnych w poszczególnych obszarach programu zostały opublikowane na stornie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl

(źródło: www.powiatwolowski.pl/pl/Aktualnosci/Aktywny-Samorzad-Modul-II.html)