Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie obsługuje interesantów przez telefon, e-mail, pocztę i platformy e-puap

0
582

Jak poinformował Powiatowy Urząd Pracy, od 26 października do odwołania osobistą obsługę interesantów zastępuje czasowo obsługą telefoniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, platformy e-puap oraz faxu.
Bezpośrednią obsługę interesantów dopuszcza się wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w których rodzaj i waga sprawy wymaga ich osobistego stawiennictwa w Urzędzie. W wyżej wskazanych sprawach osobista obsługa interesantów możliwa jest pod warunkiem wcześniejszego telefonicznego umówienia wizyty.
W sprawach, o których mowa w ust. 2, bezpośrednia obsługa interesantów odbywać się będzie z zachowaniem szczególnych zasad ostrożności. Na terenie Urzędu obowiązuje interesantów bezwzględny nakaz zakrywania nosa i ust oraz odkażania dłoni przed wejściem.
Wszelkie podania, wnioski czy inne pisma adresowane do tut. Urzędu można również składać w zaklejonych kopertach, bez potwierdzenia odbioru, do skrzynki korespondencyjnej, która znajdować się będzie w holu głównym Starostwa Powiatowego w Wołowie (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów). Skrzynka korespondencyjna dostępna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 15.00.
(źródło: https://wolow.praca.gov.pl/-/13597622-ograniczona-obsluga-interesantow)