Skrzynka korespondencyjna Starostwa w Wołowie jest dłużej dostępna

0
935
Facebook Starostwa Powiatowego w Wołowie

Jak podano na oficjalnej stronie Starostwa Powiatowego w Wołowie, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 w Starostwie Powiatowym w Wołowie osobistą obsługę interesantów zastępuje się czasowo obsługą telefoniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, platformy e-puap oraz faxu.Dotychczasowe procedury składania pism pozostają bez zmian, natomiast wydłużone zostały godziny dostępności skrzynki korespondencyjnej. Obecnie dokumenty można przekazywać w godzinach 8.00 – 15.00