Uwaga! W Starostwie Powiatowym w Wołowie osobistą obsługę interesantów zastępuje się czasowo obsługą telefoniczną

0
551

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 w okresie od dnia 26 października 2020 r. do odwołania w Starostwie Powiatowym w Wołowie osobistą obsługę interesantów zastępuje się czasowo obsługą telefoniczną,  za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, platformy e-puap oraz faxu.

Bezpośrednią obsługę interesantów dopuszcza się wyłącznie w szczególnie uzasadnionych  przypadkach, w których rodzaj i waga sprawy wymaga ich osobistego stawiennictwa w Urzędzie.

W wyżej wskazanych sprawach osobista obsługa interesantów możliwa jest pod warunkiem wcześniejszego telefonicznego umówienia wizyty z właściwym do załatwienia sprawy Wydziałem.

W sprawach, o których mowa w ust. 2, bezpośrednia obsługa interesantów odbywać się będzie we właściwym do załatwienia sprawy Wydziale z zachowaniem szczególnych zasad ostrożności. Na terenie Starostwa obowiązuje interesantów bezwzględny nakaz zakrywania nosa i ust oraz odkażania dłoni przed wejściem.
(źródło: Powiat Wołowski)