W starostwie załatwisz sprawę osobiście, ale musisz się umówić

0
431
Facebook Starostwa Powiatowego w Wołowie

Jak podało Starostwo Powiatowe w Wołowie, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 w okresie od dnia 01.06.2020 do odwołania w Starostwie Powiatowym w Wołowie dopuszcza się osobistą obsługę klientów pod warunkiem wcześniejszego telefonicznego umówienia wizyty z właściwym do załatwienia sprawy Wydziałem.

Bezpośrednia obsługa klientów odbywać się będzie we właściwym do załatwienia sprawy Wydziale z zachowaniem szczególnych zasad ostrożności. Na terenie Starostwa obowiązuje klientów nakaz zakrywania nosa i ust oraz odkażenia dłoni przed wejściem.

Sprawy, które nie wymagają osobistego stawiennictwa będą załatwiane telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, platformy e-puap oraz faxu.

Wszelkie podania, wnioski czy inne pisma adresowane do tut. Urzędu można nadal składać w zaklejonych kopertach, bez potwierdzenia odbioru, do skrzynki korespondencyjnej, która znajdować się będzie w holu głównym Starostwa Powiatowego w Wołowie (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów). Skrzynka korespondencyjna dostępna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 15.00.

(źródło: www.powiatwolowski.pl/pl/Aktualnosci/3219-Wazny-komunikat.html)