Ważne informacje dotyczące rejestracji pojazdów

0
696

Wydział Komunikacji i Transportu informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami pojazdy zakupione / zbyte w okresie od 31 marca 2020r. do 31 grudnia 2020 r. powinny zostać zarejestrowane / przerejestrowane / zgłoszone jako nabyte / zgłoszone jako zbyte w terminie 180 dni. Termin ten liczony jest od dnia zakupu, w przypadku pojazdów nowych i zarejestrowanych na terenie RP, natomiast w przypadku pojazdów sprowadzonych z terenu UE, od dnia sprowadzenia do kraju.

 

Od 1 stycznia 2021r. brak jest aktu prawnego wydłużającego okres na wyżej wskazane czynności, uznać więc należy, że pojazdy zakupione / zbyte od 1 stycznia 2021 r. . powinny zostać zarejestrowane / przerejestrowane / zgłoszone jako nabyte / zgłoszone jako zbyte w terminie 30 dni.

 

Jednocześnie informujemy, że możliwość zgłoszenia nabycia dotyczy jedynie pojazdów zarejestrowanych na terenie RP, natomiast pojazdy nowe i sprowadzone z terenu UE podlegają rejestracji.

Czynności zgłoszenia nabycia / zbycia pojazdu można dokonać pozostawiając poniższy wniosek (http://www.powiatwolowski.pl/files/file/komunikacja/rejestracja_pojazdu_nowego.pdf) wraz z kopią dokumentu zakupu / sprzedaży w skrzynce podawczej znajdującej się w urzędzie lub przesyłając dokumenty na adres komunikacja@powiatwolowski.pl

 

Rejestracja / przerejestrowanie pojazdu jest możliwe po wcześniejszym umówieniu wizyty w Wydziale Komunikacji i Transportu pod numerem telefonu 71 3805929

 

Data zakupu/sprzedaży Rodzaj czynności Termin
31.03.2020 – 31.12.2020 Rejestracja / zgłoszenie nabycia

Zgłoszenie zbycia

180 dni
01.01.2020 – 30.03.2020 Rejestracja/ zgłoszenie nabycia

Zgłoszenie zbycia

30 dni
od 01.01.2021 Rejestracja/ zgłoszenie nabycia

Zgłoszenie zbycia

30 dni

 

Przypominamy, że konsekwencją nieprzerejetrowania pojazdu lub niezgłoszenia jego nabycia/zbycia  w wyżej określonych terminach jest kara administracyjna w wysokości od 200 do 1000 zł. (art. 140mb ustawy prawo o ruchu drogowym).

(źródło: www.powiatwolowski.pl)