Zaproszenie na Forum Rolnicze Powiatu Lubińskiego

0
723

Zapraszamy do udziału w Forum Rolniczym Powiatu Lubińskiego, organizowanym pod patronatem burmistrza Ścinawy Krystiana Kosztyły oraz przewodniczącego Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Franciszka Lesickiego. Forum odbędzie się 29 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie.

W programie forum poruszone zostaną kwestie związane ze szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę łowną i odszkodowaniami w tym zakresie. Omawiane będą zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się ASF.

Forum Rolnicze Powiatu Lubińskiego dotyczyć będzie również problemów z szacowaniem strat w wyniku suszy i pomocy dla producentów poszkodowanych, realizacji wniosków suszowych i o płatności obszarowe, a także ubezpieczeń rolniczych.

W spotkaniu uczestniczyć będą: przedstawiciele instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, działacze samorządu terytorialnego i rolniczego oraz kół łowieckich. Reasumując Forum Rolnicze Powiatu Lubińskiego rozpocznie się 29.11 o g. 10:00.

źródło: nowa.scinawa.pl