„Żłobkowe” i rekrutacja do żłobków od 1 kwietnia!

0
270
Dzieci ze żłobka Wyspa Skarbów

Od 1 kwietnia można składać wnioski o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku. Maksymalna wysokość dopłaty zwanej potocznie „żłobkowym”, wynosi 400 zł miesięcznie.

Jest to państwowa dopłata dla rodziców , która ma pokryć całość lub część kosztów za uczęszczanie dziecka do żłobka. Została wprowadzona przez Polski Ład, jako jedno z prorodzinnych dofinansowań z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Można ją przeznaczyć na sfinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym albo na zapewnienie  dziecku opiekuna dziennego.

Kto może wystąpić o to świadczenie? Rodzice oraz prawni opiekunowie nie pobierający na to dziecko RKO (Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego). Przysługuje on także rodzicom jedynaka, można też pobierać je na pierwsze dziecko, jeśli na kolejne pobierany jest rodzinny kapitał opiekuńczy.

Trzeba zatem wybrać, z którego świadczenia będzie się korzystać – bowiem na każde dziecko można pobierać tylko jedno – żłobkowe albo RKO. Dziecko musi chodzić do placówki wpisanej do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, bądź być pod opieką dziennego opiekuna znajdującego się w rejestrze opiekunów.

Wysokość dopłaty to maksymalnie 400 zł, jednakże nie więcej niż faktyczny koszt opłaty za opiekę nad dzieckiem. Zatem jeśli opłata za żłobek wynosi np. 350 zł – tyle będzie wynosić świadczenie. Będzie ono przekazywane bezpośrednio do placówki opiekującej się dzieckiem, a nie wypłacane rodzicom lub opiekunom. Przy jego udzieleniu nie obowiązuje kryterium dochodowe. Pamiętajmy, że wysokość opłaty oznacza kwotę jaka zostaje do opłacenia po uwzględnieniu zniżek, dotacji gminnych lub środków z funduszy unijnych. I jeszcze jedno – dofinansowanie nie uwzględnia kosztów wyżywienia dziecka podczas pobytu w żłobku.

O dopłatę można składać wniosek od 1 kwietnia br., korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS, portalu Emp@tia lub za pośrednictwem niektórych banków. Dla rodziców przeznaczony jest  wniosek DZ-R, dla opiekunów prawnych DZ-O, a dla dyrektorów placówek DZ-D. I ważna uwaga – wniosek najlepiej złożyć jak najwcześniej, ponieważ te, które wpłyną do końca maja, otrzymają finansowanie od miesiąca, w którym dziecko zaczęło chodzić do żłobka (czyli najwcześniej od 1 stycznia 2022). Pozostałe wnioski otrzymają dopłatę od miesiąca, w którym wniosek złożono.

Przy zmianie placówki opiekującej się dzieckiem, będzie trzeba ponownie złożyć wniosek o dopłatę.

Logo żłobka

– Na dziś wolne miejsca posiadamy tylko w Żłobku w Głębowicach. – mówi dyrektor żłobka Diana Zioła. – W Iwnie oraz w Wińsku mamy  komplet dzieci. Dofinansowanie do pobytu w żłobku ma zachęcić rodziców do korzystania z tej formy opieki oraz ulżyć im finansowo. Ale  już 1 kwietnia rusza rekrutacja do naszych   Żłobków „Wyspa Skarbów” na rok szkolny 2022/2023 i będziemy mieli miejsca we wszystkich filiach. Serdecznie zapraszamy rodziców do zgłaszania dzieci. Informacje o rekrutacji będą zamieszczone na stronie fb żłobka, na www.zlobek-winsko.bip-e.pl oraz na www.winsko.pl.

Dzieci ze żłobka Wyspa Skarbów