Co dla Gminy Wińsko jest najważniejsze? – konferencja rozpoczynająca prace nad Strategią Rozwoju Gminy Wińsko

0
1349

Strategia rozwoju gminy to dokument, który jest potrzebny do skutecznego zarządzania gminą i pozyskiwania środków na inwestycje. Dlatego tak ważne jest, aby został przygotowany rzetelnie, dokładnie, zgodnie z realnymi potrzebami gminy.
Przy tworzeniu strategii niezbędny jest udział mieszkańców. To właśnie oni, wspólnie z władzami gminy i specjalistami, przygotują analizę obecnej sytuacji i wytyczą kurs rozwoju gminy na przyszłość.
Kto nie był na spotkaniu otwierającym prace nad strategią, może obejrzeć relację wideo.