Przeczytaj i podaj dalej. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

0
873
www.pixabay.com

Biorąc po uwagę obecną sytuację epidemiologiczną informujemy, że rodzice którzy nie zdążyli złożyć jeszcze wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego mają możliwość wysłania dokumentów drogą mailową w postaci zdjęcia bądź scanu wypełnionego wniosku oraz wymaganych załączników (oryginały będzie można dostarczyć w późniejszym terminie).

Termin składania wniosków ustalony jest do dnia 20 marca do godziny 15:00. Przypominamy, że rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w okresie od 04.05.2020 – 11.05.2020.

Jednocześnie uspakajamy rodziców, że liczba miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych               w Gminie Wińsko jest zdecydowanie wystarczająca i każde dziecko w wieku od lat 3 będzie miało zapewnione miejsce wychowania przedszkolnego.

Link do strony internetowej, gdzie znajdą Państwo wzory dokumentów oraz szczegóły dot. rekrutacji: http://winsko.pl/harmonogram-i-zasady-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-przy-szkolach-podstawowych/

Adresy email, gdzie można składać wnioski w postaci elektronicznej:

Lp. Przedszkole/Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Adres email
1. Przedszkole Samorządowe w Wińsko pswinsko@op.pl
2. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Adama de Garnier w Głębowicach sekretariat@spglebowice.pl
3. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie spkrzelow@o2.pl
4. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie sp.orzeszkow@op.pl