Będzie nowy most w Ścinawie. To już pewne!

0
764

Mamy to! Podpisano umowę na zaprojektowanie stopnia wodnego w Ścinawie. Tym samym powstanie most, który połączy gminę Wińsko z powiatem lubińskim. W Opolu odbył się II Kongres Żeglugi Śródlądowej, któremu przewodniczył Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Na spotkaniu obecna była Wójt gminy Wińsko Jolanta Krysowata – Zielnica.

– Budowa stopnia wodnego to również most w Ścinawie, który połączy naszą gminę z powiatem lubińskim, ale także z południem Wielkopolski i terenami przemysłowymi Legnicy. Obecny, który istnieje jest niewystarczający dla ruchu samochodów ciężarowych. Powrót tranzytu ożywi zdecydowanie gospodarkę w naszej gminie – mówi Jolanta Krysowata – Zielnica. I dodaje, że gmina Wińsko znajdzie się w centrum, a nie na uboczu.

Czytaj więcej: Stary, nowy most w Ścinawie

Podstawowe elementy stopnia wodnego Ścinawa:

  • jaz ruchomy klapowy min. czteroprzęsłowy z mostem umożliwiającym komunikację pomiędzy brzegiem prawym i lewym;
  • śluza żeglugowa o szerokości 12 m, długości 190 m i głębokości na progu dolnym min. 4 m z głową pośrednią (podział komory na dwie części 135 m i 55 m);
  • elektrownia wodna wyposażona w min. 3 turbiny o przełyku instalowanym w przedziale 240÷280 m sześciennych na sekundę. Zakładana moc instalowana na poziomie 7,5 MW, produkcja energii na poziomie 45 MWh/rok;
  • seminaturalna przepławka dla ryb dwuśrodowiskowych;
  • budynek sterowni obsługujący jaz, elektrownię wodną i śluzę;
  • most w Ścinawie łączący drogę wojewódzką nr 340 lub drogę wojewódzką nr 292 z drogą krajową nr 36 (połączenie drogowe ma spełniać parametry drogi krajowej).

Zakres inwestycji obejmie budowę nowego stopnia wodnego Ścinawa na Odrze o konstrukcji modułowej, który ma na celu ochronę przeciwpowodziową mieszkańców powiatu lubińskiego i terenów przyległych, powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie rzeki, poprawę stosunków wodnych i gruntowo-wodnych oraz produkcję ekologicznej energii elektrycznej. Ponadto nastąpi poprawa warunków żeglugowych poprzez przystosowanie rzeki do Va klasy drogi wodnej.

Podpisy pod umową w obecności uczestników II Kongresu Żeglugi Śródlądowej w Opolu złożyli Przemysław Daca – Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz ze strony wykonawcy Sławomir Gappa i Tomasz Ratigowski – członkowie zarządu firmy DHV Hydroprojekt.