Czy będzie remont dróg powiatowych w gminie Wińsko?

3
1837
Fot. Fot. Mateusz Skwarczek / AG

Jest szansa na remont dróg powiatowych na terenie gminy Wińsko. Ministerstwo Infrastruktury umożliwiło składanie wniosków o dofinansowanie dróg samorządowych ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Dokumenty można składać do 8 lutego 2019 r. Czy Zarząd powiatu wołowskiego skorzysta z tej możliwości?

Gminy nie mogą wnioskować o te środki, a jedynie powiaty i województwa. Preferowane są takie drogi powiatowe, które łączą gminy i powiaty. Takich dróg powiatowych na terenie gminy Wińsko jest kilka, w tym strategiczna, łącząca Wińsko z S5 (gmina Żmigród, pow. Trzebnicki) oraz łącząca Wińsko z Jemielnem (gm. Jemielno, pow. Górowski, która jest w najgorszym stanie ze wszystkich dróg powiatowych.

Jak dotąd Powiat Wołowski nie zawarł żadnego porozumienia ani z pow. Trzebnickim, ani z Górowskim.

Zimowe utrzymanie dróg w powiecie wołowskim

Ze względu na niewielką ilość środków rezerwy, przedmiotem dofinansowania powinien być tylko jeden projekt inwestycyjny. W gminie Wińsko są drogi powiatowe o bardzo złej jakości, o czym na co dzień przekonują się mieszkańcy. Remont choć jednej drogi zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo oraz komfort podróży.

Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczane są na:

– dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,
– utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu – w kwocie nie mniejszej niż w roku bazowym,
– remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Szczegóły naboru na 2019 r. można znaleźć na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

Rezerwa subwencji ogólnej funkcjonuje od 1999 r. Corocznie środki dzielone są według ustalonych kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i samorządową. Rezerwa jest tworzona co roku w budżecie państwa na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

W 2018 roku dofinansowanie o łącznej wartości 336 mln zł uzyskało 150 jednostek samorządu terytorialnego w tym:

– 16 województw, na kwotę 40,2 mln zł,
– 103 powiaty, na kwotę 189,5 mln zł,
– 31 prezydentów miast na prawach powiatu, na kwotę 106,2 mln zł,
– Prezydent Świnoujścia na utrzymanie rzecznych przepraw promowych – 23 mln zł.

inf.wł./duw.pl